Register now for FREE

menu

Login
Deutsch
Français
Nederlands
Français
English
Français

Forgot your password?

New Feature

Video-Call

New Feature  Video-Call

Register now

Find educated singles near you


I am

Looking for

error Please complete your data

Thoughtful matchmaking

Receive suitable matches based on your individual personality test.Enjoy state-of-the-art data protection, verified profiles and approved photos.

Discretion and security

Enjoy state-of-the-art data protection, verified profiles and approved photos.

Educated singles

Time to fall in love: meet classy, educated singles.

Get the Academic Singles app now!

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÁLTAL LEFOLYTATOTT ELJÁRÁS ÉS HATÁROZAT

Tájékoztatjuk, hogy a Gazdasági Versenyhivatal Vj-19/2018. számon versenyfelügyeleti eljárást folytatott le társaságunkkal szemben.

A Gazdasági Versenyhivatal által a társaságunkkal szemben Vj-19/2018. számon lefolytatott eljárásban meghozott határozat rendelkező része a következőket tartalmazza:

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a be2 S.à.r.l. 2017. november 28-tól kezdődően a www.be2.hu weboldalon, valamint 2017. december 18-tól kezdődően a www.academicsingles.hu weboldalon elérhető online társkereső szolgáltatással kapcsolatban tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg a következő magatartások által:

 1. a weboldalakon való regisztrációt, így a weboldalak használatát valótlanul ingyenesként népszerűsítette 2020. május 19-ig, miközben a szolgáltatásokhoz valóban díjmentesen csak korlátozott mértékben lehet hozzáférni, a társkeresés céljának megfelelő igénybevétel csak díjfizetéssel lehetséges
 2. megtévesztő módon tájékoztatja a fogyasztókat az általa nyújtott szolgáltatás időtartamáról, valamint az igénybevétel alatt fizetendő díjról, mivel a prémium előfizetés automatikus meghosszabbodására, valamint a meghosszabbított időtartam alatt fizetendő díjra vonatkozó, mind a szerződéses időtartamot, mind a díjat illetően alapvető tájékoztatás a megjelenítés módjából adódóan nem válik a fogyasztói észlelés részévé,
 3. a www.be2.hu weboldalon elérhető szolgáltatást a valótlan „Már 766.000 Regisztrált Tagunk bízott meg tudományos partnerkeresési módszerünkben!” állítással népszerűsítette honlapján 2020. május 18-ig, amivel megtévesztő módon tájékoztatta a fogyasztókat a szolgáltatását igénybe vevők számáról, mivel a tagok száma egy nemzetközi összesítés alapján történt,
 4. a szakmai gondosság követelményét sérti és egyben az ügyleti döntés torzítására alkalmas az a gyakorlata, ahogyan egyrészt a szolgáltatások igénybevételének alapvető feltételeit (a szolgáltatások reális megítéléséhez szükséges információkat) ismerteti, másrészt ahogyan a fogyasztói jelzéseket kezeli (a szolgáltatások tartalmának kialakítása és annak nyújtása, illetve a weboldalak működtetése során).

Az eljáró versenytanács arra kötelezi a be2 S.à.r.l.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a fenti B) és D) pont szerinti magatartását (elsősorban az érintett weboldalakon megjelenő, szerződéses feltételeken kívüli tájékoztatások közzétételével, kiegészítésével) módosítsa és 60 napon belül igazolja, hogy a módosítást mikor és hogyan valósította meg.

Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi a be2 S.à.r.l.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül az érintett weboldalak nyitóoldalán tegyen közzé (legalább hat hónapos időtartamban, a jelen döntés www.gvh.hu honlapon való elérhetőségét és a határozati rendelkezést változtatás nélkül tartalmazó) helyreigazító nyilatkozatot, amit e-mail-ben vagy egyéb módon közvetlenül megküld minden jelenlegi és korábbi (de még jogszerűen elérhető) felhasználója számára is. Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi az eljárás alá vontat, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül igazolja, hogy a fentiek szerinti helyreigazítást mikor és hogyan valósította meg.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt a be2 S.à.r.l.-t 1.600.000.000 Ft, azaz egymilliárd-hatszázmillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a kötelezett a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Az eljáró versenytanács a fenti bírság mögöttes felelőseként az insparx GmbH (Erika-Mann-Straße 63, 80636 München, Németország) és az Interdate S.A. eljárás alá vont vállalkozásokat nevesíti, illetve ezen vállalkozásokat azonosítja a be2 S.à.r.l. eljárás alá vonttal egy vállalkozáscsoportba tartozóknak, így ha a bírságot a vállalkozáscsoport jogsértést megvalósító tagja, azaz a be2 S.à.r.l. önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre, az eljáró versenytanács külön végzéssel a vállalkozáscsoportnak ezen tagjait egyetemlegesen kötelezi a bírság, illetve annak be nem hajtott része megfizetésére.

A teljes határozat az alábbi linken keresztül érhető el:

https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/dontesek/versenyhivatali_dontesek/versenyhivatali_dontesek/dontesek_2018/vj019_2018_m_v&inline=true

Why Academic Singles is the right choice

Meet your perfect match

 • Find the one!

  Using our scientifically designed questionnaire, with Academic singles you will only be matched with partners that are compatable. Get your questionnaire, your personality assessment and your matches all completely free and with no obligation.

 • Looking after your privacy.

  We promise that none of your private information nor any communications that you have with your matches can be accessed by third parties. We also let you choose who can see your photos.

 • Getting to know someone has never been this simple.

  Take a look at your matches at your own pace. Comprehensive profiles help you discover common interests. Send a compliment, smile, or a personal message - we make it easy for you to take the first step!

Video calls!

brand new
Video calls: An exciting new way to get to know each other
 • Trust. Chat with intellectual singles with live video calls! Find a spark online before a face-to-face meeting.
 • Full control. You decide who to have a video call with and how long you want it to last. Set up a video call with a match that you have been messaging!
 • Privacy. Our members do not have access to your personal data and information. You decide what personal information to share and are always anonymous and protected on our site.
 • Secure. All matches using our video call feature are protected with 128bit SSL encryption. Connection data and other personal details are not visible to third parties. Full anonymity is a top priority for us.

Scientific personality test

Targeted dating services work

At Academic Singles, image and performance are in sync. The advantages: Innovative app, scientific personality tests and serious partner suggestions that fit perfectly with your personality.

Our questionnaire examines your attitude, opinions, desires, and expectations. The resulting personal profile is the basis for matching and searching suitable partner profiles at the desired location or general region.

Interested?

Try Academic Singles without obligation

Interested in Academic Singles? Register for free online or via the app - the love journey begins! Advantages: The possibility to complete a personality test and receive a list of potential partners is free of charge. Partner searching with UK partner search agency Academic Singles actually works!

After registering for free on the platform a profile is created and you will be advised on partner searches, resulting in suitable partner proposals as well as a high success rate in partner search. After subscribing you can search, view and contact other UK singles. Dating, photos and chat are available for Premium Members only.

Take the test and find your match

Member success stories

*For privacy protection reasons we are using sample photos here.

Premium partner search finds elite class romantic singles

Whether you're a doctor or you have your own business, young or old, London or Manchester, slim or full-bodied - personality counts for dating online. If you are looking for a permanent relationship within the UK on our platform, you want to be sure you are searching for the right partner. High-quality, suitable, professional partner suggestions from our partner search guarantee friendly eye to eye communication and lasting relationships. All thanks to our professional matching system - a success formula.

Serious and private contact ads - anonymous, without any annoying fake profiles and unsafe business practices or spam

Register as a Premium member - only after registration can people at Academic Singles contact other members via chat, mail, and app and arrange for meetings. This helps to prevent unwanted and spam emails in your inbox. Names and photos remain anonymous in the contact ad. You decide whether and when potential partners in the chat or via email receive your photo. Academic Singles is one of the safest and most prestigious premium singles site in the UK.


Note: we do not provide our service to customers with Luxembourg residence. If you are a Luxembourg resident you're not allowed to register for the service.